Recent Posts

Habang nag-aaral ng master’s degree, nabuntis ako, ‘tumakas’ ang boyfriend ko, pumayag ang trabahador na ‘dump’, pumayag ba akong magpakasal?

I don’t dare have another abortion, kasi baka baog ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang ‘ipikit ang aking mga mata’ at magpakasal sa isang hamak na manggagawa para ‘mabigyang-katwiran’ ang pagbubuntis. Masyado akong naguguluhan dahil hindi ko alam kung dapat ba akong magpakasal sa isang lalaking hindi nakapag-aral na …

Read More »